Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της hellas online που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα επιτεύγματα της εταιρείας την περασμένη χρονιά, καθώς και οι στόχοι του 2013.

Στην ανασκόπηση για τα αποτελέσματα της εταιρείας το 2012 ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online, Αντώνης Κεραστάρης υπογράμμισε την υγιή ανάπτυξη που παρουσίασε η εταιρεία, παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας, τις αγκυλώσεις της ρυθμιστικής αρχής και τις επιθετικές προσφορές στην ευρυζωνική αγορά.

Στα επιτεύγματα της περυσινής χρονιάς για την hellas online ξεχωρίζουν η αύξηση κατά 5% της λειτουργικής κερδοφορίας που ανήλθε στα 64,3 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο 27%. Επίσης, η σημαντική αύξηση της τάξεως του 40% στις ελεύθερες ταμειακές ροές που ανήλθαν στα 35 εκατ., αλλά και με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 15 εκατ.

Τα έσοδα για το 2012 έφτασαν τα 240,7 εκατ. και οι επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 29 εκατ. Παράλληλα, η συνολική πελατειακή βάση της hellas online αυξήθηκε κατά 5% και από τις αρχές του 2013 ξεπερνά τους 500.000 συνδρομητές.

Ο κ. Κεραστάρης αναφέρθηκε στην επιτυχημένη εμπορική συνέργια με τη Vodafone για τη διάθεση κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet για οικιακούς πελάτες, καθώς και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της hellas online με τη διάθεση των υπηρεσιών hol cloud προς εταιρικούς πελάτες.