Με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας ολοκλήρωσε το 2009 η Hellas OnLine. Ειδικότερα, εξαιρούμενου του αποτελέσματος από τη διακοπή δραστηριότητας της πρώην Unibrain, τα Ebitda της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ το 2009, έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ το 2008. Στο ίδιο διάστημα ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε σε ποσοστό 53,7%, στα 157,9 εκατ. ευρώ από 102,7 εκατ. ευρώ το 2008.

Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση στις νέες συνδέσεις LLU με 45,4% μερίδιο αγοράς και 154.897 νέες συνδέσεις, υπερδιπλασιάζοντας τη συνδρομητική βάση σε σχέση με το 2008. Εξαιρουμένης της δραστηριότητας της πρώην Unibrain τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 46,9% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 53,7% για το δωδεκάμηνο του 2009. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,0 εκατ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο του 2009 -συγκρινόμενα με 3,3 εκατ. ευρώ μέσο όρο για τα προηγούμενα τρίμηνα- έφθασαν τα 20,0 εκατ. ευρώ για το δωδεκάμηνο του 2009, αντικατοπτρίζοντας και τη ραγδαία  βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας. Οι αποσβέσεις  αυξήθηκαν, φτάνοντας τα 50,8 εκατ. ευρώ για το 2009 από 26,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές και της απόκτησης νέων πελατών, επηρεάζοντας τις ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε -41,7 εκατ. ευρώ για το 2009 από – 40,0 εκατ. ευρώ το 2008.