Ραγδαία αύξηση κατά 57,1% για το γ' τρίμηνο του 2009 και κατά 50,6% για το εννεάμηνο του 2009 παρουσίασαν τα ενοποιημένα έσοδα της Hellas Online, τα οποία ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ και 111,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εξαιρουμένης της δραστηριότητας της πρώην Unibrain τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 61,6% σε επίπεδο τριμήνου και κατά 56,9% για το εννεάμηνο του 2009. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,0 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο του 2009 -συγκρινόμενα με 1,4 εκατ. ευρώ μέσο όρο για τα προηγούμενα τρίμηνα- έφθασαν τα 9,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2009, αντικατοπτρίζοντας και την εδραίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας.

Οι αποσβέσεις συνέχισαν να αυξάνονται, φτάνοντας τα 36,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2009 από 17,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές, επηρεάζοντας τις ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε -34,3 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2009 από – 27,5 εκατ. ευρώ το  εννεάμηνο του 2008.