Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών αναλύεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat στην οποία διαπιστώνεται μεταξύ άλλων ο κορεσμός στην κινητή τηλεφωνία, η συνεχής επέκταση της ευρυζωνικότητας, η φθίνουσα πορεία της σταθερής τηλεφωνίας και η διαρκής άνθηση της λεγόμενης σύγκλισης και του triple play.

Η εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, λόγω του κορεσμού που έχει επιφέρει η πολύ μεγάλη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη. Με 20 εκατ. συνδέσεις, ονομαστική διείσδυση στον πληθυσμό της τάξης του 170%, κάλυψη σχεδόν στο 100% της ελληνικής επικράτειας, θεωρείται ότι στην ουσία δεν υφίστανται πλέον νέοι πελάτες και συνεπώς περιθώρια μεγαλύτερης ανάπτυξης, ενώ οι νέες συνδέσεις το β’ τρίμηνο του 2009 εμφάνισαν κάμψη κατά 10,4%.

Ο συνεχής τιμολογιακός πόλεμος έχει οδηγήσει σε μείωση εσόδων, ενώ παράλληλα τα ARPU και τα περιθώρια κερδοφορίας υποχωρούν. Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας o OTE εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (92,2% στα μέσα του 2008).

Ωστόσο, σε όρους όγκου εξερχόμενης κίνησης το μερίδιο του ΟΤΕ περιορίζεται σε 66% έναντι 34% των εναλλακτικών παρόχων. Η ενίσχυση των εναλλακτικών παρόχων οφείλεται στη δημιουργία γραμμών Αδεσμοποίητης Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Το πρώτο εξάμηνο του 2008 λειτουργούσαν 412.000 γραμμές ΑΠΤΒ, ενώ οι γραμμές Προεπιλογής Φορέα είχαν μειωθεί σε περίπου 673.000.

Οι εναλλακτικοί πάροχοι στο τέλος του 2009 διέθεταν περίπου 985.000 απελευθερωμένες συνδέσεις. Το 2009 εκτιμάται ότι η αξία αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας διατηρήθηκε σταθερή.

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθεί να αυξάνεται παρά τη φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα. Έτσι, στο πρώτο εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στο 15,6%, με τις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις να αριθμούν πλέον τα 1,75 εκ. (+40,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό εξάμηνο).

Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ, οι οποίες τον Ιούνιο του 2009 ξεπέρασαν τις 828.000 (σχεδόν όλες οι ευρυζωνικές γραμμές είναι τεχνολογίας DSL). Η γεωγραφική κάλυψη διαμορφώνεται πλέον σε 88%, με το 49,4% των συνδέσεων να είναι ταχύτητας 2 Mbps, ενώ το 39,2% υπερβαίνει τα 10 Mbps.

Το 2009 οι εναλλακτικοί πάροχοι κατείχαν το 42% των γραμμών, μερίδιο που παρουσιάζει συνεχή ενίσχυση λόγω της προώθησης των πακέτων double play.