Η Hewlett-Packard κατέγραψε αύξηση 5% στα καθαρά κέρδη τέταρτου τριμήνου χρήσης.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της HP ανήλθαν στα 2,5 δισ. δολάρια, ή 1,10 δολάρια ανά μετοχή, έναντι κερδών 2,4 δισ. δολαρίων, ή 99 σεντς ανά μετοχή της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 33,3 δισ. δολάρια, από 30,8 δισ. δολάρια. Για το τρέχον τρίμηνο, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει πωλήσεις της τάξης των 32,8 – 33 δισ. δολαρίων και GAAP κέρδη ύψους 1,06 – 1,08 δολαρίων ανά μετοχή.