Σε μια εποχή που ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, η BOUSSIAS και το περιοδικό Hotel & Restaurant διοργανώνουν ένα συνέδριο αφιερωμένο στα next practices και τις στρατηγικές καινοτομίας που ξεχωρίζουν στον κλάδο της φιλοξενίας σε διεθνές επίπεδο.

Στόχος του Hospitality Next, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2013, είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με την κατάλληλη πληροφορία ώστε να διαμορφώσουν τη δική τους στρατηγική εξέλιξης του προϊόντος τους και βελτίωσης της υπηρεσίας που παρέχουν στα κρίσιμα σημεία.

Το συνέδριο θα παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες στο χώρο του τουρισμού, με έμφαση στους τομείς της δημιουργίας μοναδικών ταξιδιωτικών εμπειριών, της στρατηγικής χρήσης της τεχνολογίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των social media και των νέων εργαλείων digital tourism, της καθιέρωσης ενός ξενοδοχείου ως περιβαλλοντικά υπεύθυνου προορισμού, αλλά και των οικονομικών και στρατηγικών τάσεων που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό και ελληνικό τουρισμό.

Ομιλητές που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο συνέδριο είναι οι: Nicholas Hall – Director of the Digital Tourism Think Tank, Sarah Mathews – DMO Sales Manager Trip Advisor, Tim Davis, Global Marketing Director at Small Luxury Hotels of the World, Nico Schlapps, CEO & Principal Designer at PinkCloud.dk – Radical Innovations in Hospitality 2013 Award Winner, Russell Kett – Chairman HVS  London.