Η ΗΡ γνωστοποίησε πληροφορίες για το πρόγραμμα Preferred Partner 2010, στόχος του οποίου είναι η αύξηση της ανάπτυξης, της κερδοφορίας και του ποσοστού ικανοποίησης των κορυφαίων μεταπωλητών της ΗΡ και των πελατών τους.

Το πρόγραμμα του 2010 είναι αρκετά παρόμοιο με το υπάρχον πρόγραμμα για το 2009, ωστόσο το νέο πρόγραμμα αναγνωρίζει τα διαπιστευτήρια που διαθέτουν ήδη οι συνεργάτες, μειώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τους υπάρχοντες Preferred Partners και εξοικονομώντας τους αρκετό χρόνο από τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του 2010. Επίσης, η ΗΡ δημιουργεί ένα ενιαίο πρόγραμμα Imaging & Printing (Ι&Ρ) που θα βοηθήσει τους συνεργάτες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους με έναν πιο απλό και κερδοφόρο τρόπο:

Οι συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από μπόνους που αφορούν τις πωλήσεις και ειδικές τιμές για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών Ι&Ρ. Επιπρόσθετα, οι συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σχεδιασμένα να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες επέκτασης της αγοράς, όπως συμβόλαια Pay Per Use και λύσεις Large Format Printing.

Τέλος, θα παρέχεται ένα σημείο επικοινωνίας με την ΗΡ, το οποίο θα καθιστά πιο αποτελεσματική την επικοινωνία και θα παρέχει αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διαχείριση λογαριασμών. Το πρόγραμμα Preferred Partner 2010 της ΗΡ θα τεθεί σε εφαρμογή την 1 Νοεμβρίου 2009.