Η HP γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της για το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2010 (ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2010), κατά τη διάρκεια του οποίου τα καθαρά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 30,8 δισ. δολάρια, ενισχυμένα κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται εν μέρει και σε οφέλη που προέκυψαν από αλλαγές στην ισοτιμία, το οποία έφτασαν τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους, τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,91 δολάρια, ενισχυμένα κατά 28% σε σχέση με τα 0,71 δολάρια ανά μετοχή του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Αντιστοίχως, τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,09 δολάρια, εμφανίζοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τα 0,86 δολάρια ανά μετοχή του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% στην περιοχή της Αμερικής, φτάνοντας τα 13,5 δισ. δολάρια.

Στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11%, στα 11,8 δισ. δολάρια, ενώ στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 19% και έφτασαν τα 5,5 δισ. δολάρια. Έπειτα από την προσαρμογή για ξένες ισοτιμίες, η αύξηση των αντίστοιχων μεγεθών ανήλθε στο 9% για την περιοχή της Αμερικής, στο 7% για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και στο 10% για την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.