Πολυπλοκότητα, αδυναμία ευελιξίας και ελέγχου κόστους, μειωμένη ταχύτητα ανταπόκρισης αλλά και έλλειψη διαθέσιμου χώρου. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα προβλήματα των περισσότερων Data Center σήμερα. Ο μετασχηματισμός της στρατηγικής των υπηρεσιών του Data Center είναι απαραίτητος. Προς ποια κατεύθυνση όμως;

[Λυών] Του απεσταλμένου μας Νικολα Κονδακη

Την απάντηση δίνει η ΗΡ με τη στρατηγική Adaptive Infrastructure όπως την παρουσίασε σε ομάδα δημοσιογράφων από την περιοχή της ΕΜΕΑ στο τεχνολογικό πάρκο της Lyon στη Γαλλία, όπου και φιλοξενείται ένα από τα νέας γενιάς Data Center της εταιρείας στην Ευρώπη.

Adaptive Infrastructure
Ο Lucio Furlani, Vice President Marketing & Strategy EMEA της HP Technology Solutions Group όρισε τo Data Center ως έναν Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών στο business. Έναν Οργανισμό που προσφέρει αξία με την επιλογή, την παράδοση και τη διακυβέρνηση των υπηρεσιών. Έναν Οργανισμό που αντιλαμβάνεται τους κανόνες και τις ανάγκες του business, προσαρμόζεται, αυτοματοποιεί τις υπηρεσίες του και διαχειρίζεται τους πόρους του με δυναμικό τρόπο. Ποιες είναι όμως οι απαιτήσεις του business και πώς μπορεί μια στρατηγική για νέας γενιάς υπηρεσίες Data Center να τις ικανοποιήσει;

“Η ΗΡ ακολουθεί τη στρατηγική ‘Adaptive Infrastructure’, η οποία στηρίζεται σε τρεις επιχειρησιακούς στόχους: τη μείωση του κόστους, την ώθηση στην ανάπτυξη και τη μείωση του ρίσκου”, επεσήμανε ο L. Furlani. Κάτω από αυτή τη στρατηγική – και καθώς η ευελιξία και η δυναμική απάντηση στις ραγδαία μεταλλασσόμενες ανάγκες του business είναι σήμερα απαραίτητη – οι υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση από ένα Data Center νέας γενιάς πρέπει να χαρακτηρίζονται από αρθρωτή αρχιτεκτονική, εικονικοποίηση (virtualization), εξ’ αποστάσεως διαχείριση, αποτελεσματικότητα ως προς τη χρήση χώρων και κατανάλωση ενέργειας, υψηλά ποσοστά utilization, υψηλή διαθεσιμότητα και ετοιμότητα για την παράδοση υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η επιχείρηση έχει να επιλέξει τη στρατηγική της μέσα από:
Α. το χτίσιμο του Data Center της εσωτερικά,
Β. τη φιλοξενία του (hosted ή outsourced) ή
Γ. μέσω Cloud Computing.

Και στις τρεις παραπάνω επιλογές, η έννοια της “προσαρμοζόμενης υποδομής” (Adaptive Infrastructure) προσφέρει μια ασφαλή, αυτοματοποιημένη, αρθρωτή αρχιτεκτονική. Πάνω απ’ όλα όμως προσφέρει ένα σημαντικότατο όφελος, καθώς δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όση υπολογιστική ισχύ απαιτεί για κάθε (μεταβλητή) επιχειρηματική της ανάγκη. Η “προσαρμοζόμενη υποδομή” αποτελεί την πλατφόρμα για ένα αυτοδιαχειριζόμενο Data Center που προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες. “Η τεχνολογία αλλάζει. Σε λίγο καιρό, τα πάντα θα παραδίδονται με τη μορφή της υπηρεσίας. Και η ΗΡ διαθέτει όλα τα προϊόντα, το λογισμικό και τις υπηρεσίες για να καταστήσει την αλλαγή πραγματικότητα”, κατέληξε ο L. Furlani.

Cloud Computing
Πολλή συζήτηση έγινε γύρω από το cloud computing. Απ’ ότι φαίνεται η στροφή στις Data Center υπηρεσίες μέσω του cloud computing είναι η τάση που οδηγούνται σήμερα πολλοί CIOs κατά την απόφασή τους για χρήση δυναμικών υπηρεσιών υπολογιστικής ισχύος και αποθήκευσης δεδομένων. Το cloud computing μπορεί να προσφέρει ευελιξία, προσαρμογή και χρήση υπολογιστικής ισχύος κατ’ απαίτηση. Σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες μάλιστα φαντάζει ιδανική επιλογή. Πάντως, αν και μιλάμε για ιδιωτικά clouds, δεν φαίνεται να απαντάται ακόμα το ερώτημα κατά πόσο ασφαλή μπορούν να θεωρούνται τα δεδομένα όταν βρίσκονται στο “σύννεφο”.

Το Data Center νέας γενιάς της ΗΡ
To νέας γενιάς Data Center της ΗΡ χαρακτηρίζεται από:
Α. Υψηλή διαθεσιμότητα και πυκνότητα στην παροχή ισχύος
Β. Σχεδίαση Tier 3+ (υψηλής ανθεκτικότητας, δεν απαιτεί ποτέ διακοπή παροχής ισχύος και είναι αυτοδιαχειριζόμενο)
Γ. Λειτουργικά αποτελεσματικό (αρθρωτός σχεδιασμός, διαθέτει plug & play δυνατότητες όπου απαιτούνται, λειτουργικά βελτιστοποιημένο)
Δ. Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας (ενσωματωμένη τεχνολογία ροής ψύξης, διαχωρισμένη καλωδίωση,
hermal assessments, dynamic power capping, κεντρική διαχείριση ψύξης νερού, έλεγχος ροής αέρα μέσω αισθητήρων, κ.ά).