Σημαντική μείωση του εκτυπωτικού κόστους που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις κι οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services -MPS), σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Eπιστημονικός Υπεύθυνος της μελέτης ήταν ο Γιώργος Γιαγλής, Aναπληρωτής Kαθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Oι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (ΜPS) ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία τόσο διεθνώς όσο και σε ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές κατάφεραν όχι μόνο άμεση εξοικονόμηση εκτυπωτικού κόστους αλλά και μετάβαση σε ένα πλήρως διαφανές και ελεγχόμενο περιβάλλον διαχείρισης του κόστους αυτού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αποτελεσματική διαχείριση των εκτυπώσεων μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος κατά 10%-30%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση έως και 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Είναι γεγονός, ότι η μέση επιχείρηση δαπανά ετησίως περισσότερο από το 6% του κύκλου εργασιών της σε κόστη εκτυπώσεων. Τα κόστη αυτά μπορούν να φτάσουν ακόμα και το 15% επί του κύκλου εργασιών σε κλάδους με υψηλές εκτυπωτικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα οι διαφημιστικές και νομικές υπηρεσίες.

«Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η εκλογίκευση των δαπανών εκτύπωσης και η εξοικονόμηση κόστους σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες ΜPS είναι μια σημαντική ευκαιρία για κάθε επιχείρηση για άμεση και δραστική μείωση της εκτυπωτικής δαπάνης» αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαρίτα Φραγκούλη, Channel Development Manager για το κανάλι συνεργατών Imaging & Printing της Hewlett-Packard Hellas.

«Η απουσία επαρκούς ελέγχου ως προς τη χρήση και τη λειτουργία του εκτυπωτικού στόλου μειώνει την αποτελεσματικότητα και αυξάνει το συνολικό κόστος για κάθε επιχείρηση, ενώ η απουσία διαδικασιών διαχείρισης εκτυπώσεων συμβάλλουν σημαντικά στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους.» αναφέρει ο Χρήστος Παπαντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Digimark SA,  HP Preferred Partner και Office Printing Solution Specialist.