Η Hewlett Packard Enterprise κατέθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της HP, Αίτημα Εγγραφής (Form 10) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission – SEC).

Η κατάθεση του Form 10 είναι ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του σχεδίου της HP για τον διαχωρισμό της σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες – την Hewlett Packard Enterprise Company και την HP Inc. – και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά και παρελθόντα οικονομικά αποτελέσματα της Hewlett Packard Enterprise, ενώ θα εμπλουτιστεί και με επιπλέον πληροφορίες κατά τις μελλοντικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος από την SEC.

Όπως δήλωσε η Meg Whitman, CEO της εταιρείας, «είμαι πιο πεπεισμένη από ποτέ ότι ο διαχωρισμό αυτός θα δημιουργήσει δύο σημαντικές εταιρείες, με ισχυρή θέση στην αγορά που θα παρέχουν αξία στους μετόχους μας. Από τον Οκτώβριο που ανακοινώθηκε ο διαχωρισμό, έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος και παραμένουμε σε καλό δρόμο για να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμό μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2015». Σημειώνεται ότι ο διαχωρισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω αναλογικής κατανομής των κοινών μετοχών της Hewlett Packard Enterprise στους μετόχους της HP.