Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του Κέντρου Επώασης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Αθήνα (ESA BIC Greece), η HP Tech Ventures παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα startup στην Ελλάδα και επεκτείνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος start-up. Η ESA BIC Greece επωάζει νεοφυείς επιχειρήσεις που είτε θα εκμεταλλευτούν τη διαστημική τεχνολογία σε μη διαστημικές αγορές (spin-off) είτε θα γίνουν προμηθευτές του διαστημικού τομέα (spin-in) και θα αναπτύξουν την επιχείρησή τους και την τεχνολογία τους.

Ως στρατηγικός συνεργάτης της ESA BIC Athens , η HP ανακοίνωσε το παρακάτω πρόγραμμα Startup σε συνεργασία με επιλεγμένες startup εταιρίες:

  • Συνεχής Mentorship με έμπειρα στελέχη της HP Tech Ventures
  • Πρόσβαση στο δίκτυο της HP Tech Ventures των Venture Capitalist
  • Πρόσβαση σε ειδικούς από το παγκόσμιο δίκτυο της HP για συγκεκριμένες ανάγκες των startup εταιριών
  • Σύνδεση με άλλες Ευρωπαϊκές αγορές (μέσω του εκτεταμένου δικτύου της HP ολοκληρωμένων συστημάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας)
  • Υποστήριξη τεχνολογικής υποδομής που υποστηρίζεται από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (HPFS)
  • Απονομή βραβείου στο καλύτερο startup της χρονιάς με τη μορφή επιχορήγησης και τη δυνατότητα να κάνουν παρουσίαση στα στελέχη της ΗΡ)