Ο Παναγιώτης Τσακιρίδης, Personnel & Payroll Administration της Media Saturn, μιλά για τα οφέλη που απολαμβάνει η εταιρεία από τη χρήση λογισμικού HRMS.

NetWeek: Ποιες οι σύγχρονες προκλήσεις γύρω από την τεχνολογία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού;

Παναγιώτης Τσακιρίδης: Στο σημερινό, έντονα ιδιόμορφο περιβάλλον, οι σύγχρονες επιχειρήσεις βρίσκονται κατά μέτωπο με ένα σύνολο προκλήσεων που σχετίζονται με την οικονομική αστάθεια και την ισχυρή ανταγωνιστικότητα. Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν την εγκαθίδρυση και εφαρμογή μιας δυνατής στρατηγικής για τη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού με σκοπό την καλύτερη δυνατή στελέχωση, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των στελεχών μιας επιχείρησης, με πρακτικές που δίνουν περιθώρια έκφρασης στις υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων, που μειώνουν το κόστος, ικανοποιούν τον «εσωτερικό πελάτη» και, εν τέλει, φέρουν άμεσα αποτελέσματα.

Οι επιχειρησιακές ανάγκες πίσω από την εφαρμογή λύσεων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, σχετίζονται με την άμεση, εύκολη και ακριβή πληροφόρηση που πρέπει να έχει μια επιχείρηση αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό -όπως τον έλεγχο προσέλευσης, απόδοσης, αιτημάτων, διαχείρισης εξόδων κ.τ.λ. που έχει ως αποτέλεσμα την παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το ανθρώπινο δυναμικό σε πραγματικό χρόνο.

Είναι ευνόητο, όμως, ότι τα παραπάνω δεν είναι αρκετά για τη σημερινή εποχή. Οι ανάγκες απαιτούν τη δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, τη βελτίωση των διαδικασιών, την ανάθεση κατάλληλων έργων σε κατάλληλους ανθρώπους, κ.τ.λ. Οι ανάγκες οργάνωσης και συντονισμού είναι, και θα είναι, συνεχώς αυξανόμενες και η υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων HR για την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη.

NetWeek: Ποιες είναι οι επενδύσεις και οι ενέργειες της εταιρείας σας σχετικά με συστήματα ΗR Management;

Παναγιώτης Τσακιρίδης: O όμιλος Media Saturn, η μεγαλύτερη σε πωλήσεις εμπορική εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της Ευρώπης με περισσότερα από 650 καταστήματα Media Markt και Saturn, διαθέτει ήδη στην Ελλάδα, 13 καταστήματα με περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους και συνεχίζει αναπτύσσοντας το δίκτυό της. Οριζόντια ιεραρχία, αποκεντροποιημένη δομή, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, υποστήριξη της πρωτοβουλίας, ομαδικό πνεύμα και ελευθερία επιλογών αποτελούν βασικούς άξονες της φιλοσοφίας της Media Saturn.

Η Media Saturn Ελλάδος θέλοντας να πετύχει την αυτοματοποίηση αλλά και την ευθυγράμμιση των βασικών διαδικασιών που αφορούν το προσωπικό,  υλοποίησε την εφαρμογή Human Capital Management του SAP (SAP HCM). Για την υλοποίηση του συστήματος, η εταιρεία επέλεξε την Real Consulting. Το δομικό στοιχείο της εφαρμογής, Διαχείριση Προσωπικού, αποτέλεσε την κεντρική βάση δεδομένων. Η ενοποιημένη πληροφόρηση, με πλήρη ιστορικότητα αλλά και αξιόπιστη, έχοντας περάσει τους παραμετροποιημένους ελέγχους του συστήματος, έδωσε τη δυνατότητα να παρέχεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο τόσο στα αρμόδια στελέχη όσο και στη διοίκηση.

Επιπλέον, το δομικό στοιχείο της Διαχείρισης Χρόνου έδωσε τη δυνατότητα στην Διεύθυνση Προσωπικού να σχεδιάζει, να χειρίζεται και να ελέγχει κεντρικά τις διαδικασίες που υποστηρίζει στα καταστήματά της, Media Markt και Saturn σε όλη την Ελλάδα. Η Media Saturn, έχοντας πλέον σε λειτουργία το SAP HR έχει βάλει ως στόχο την υλοποίηση της υπηρεσίας “Εmployee Self Service” & “Management Self Service” μέσω της Επιχειρησιακής της Πύλης (Intranet). H υπηρεσία αυτή θα αποτελέσει τη γέφυρα της αμφίδρομης σχέσης του εργαζομένου με τη Διεύθυνση Προσωπικού, ενώ παράλληλα θα παρέχει στη Διοίκηση άμεση δυνατότητα ενημέρωσης, ελέγχου και έγκρισης στοιχείων προσωπικού.

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να έχει άμεση πληροφόρηση σε θέματα όπως: υπόλοιπα αδειών, Εγκρίσεις Υπερωριών, Σεμινάρια & Ημερίδες, Αποτελέσματα Αξιολογήσεων, Μισθοδοσία / Απόδειξη Πληρωμής. Θα μπορεί επίσης να αλλάζει βασικά στοιχεία προσωπικού, να αιτείται άδειες, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.

Η υλοποίηση θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους διαχείρισης πληροφοριών προσωπικού, την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, την καλύτερη ποιότητα των εγγραφών προσωπικού και την επιτάχυνση των διαδικασιών.