Σχεδόν το ένα τρίτο των επιχειρήσεων αναμένουν ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αλλάξουν ριζικά, από τον τρόπο με τον οποίο κάνουν πωλήσεις μέχρι το πού δραστηριοποιούνται καθώς αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Όμως, ενώ τεχνολογίες όπως η ρομποτική βρίσκονται στην κορυφή των επενδυτικών τους πλάνων, οι επιχειρήσεις πλέον θέτουν ως προτεραιότητα την επένδυση στην ευημερία και στις δεξιότητες των ανθρώπων τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της HSBC.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ‘Navigator: Made for the Future’, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.500 επιχειρήσεων σε 14 χώρες, δείχνουν ότι το 34% όσων λαμβάνουν αποφάσεις, πιστεύει ότι οι προτεραιότητές τους στον τομέα της τεχνολογίας θα αλλάξουν «τελείως» μέσα στους επόμενους 24 μήνες, ενώ το 45% αναμένει ότι θα αλλάξουν «ελαφρώς».

Με τις επιχειρήσεις να επιθυμούν να γίνουν περισσότερο πελατο-κεντρικές και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, το 55% σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να γίνουν περισσότερο αποδοτικές, πελατοκεντρικές και φιλικές στο περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει ήδη ορισμένες νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (41%), το Internet of Things (40%), οι wearable συσκευές (37%) και οι τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου/εικόνας (38%). Τα μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή αυτών των τεσσάρων τεχνολογιών είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, της εμπειρίας των πελατών και της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

Ενώ το 76% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες θα κάνουν το προσωπικό τους πιο παραγωγικό και το 72% ότι θα ενισχύσουν την ευημερία των εργαζομένων, το 59% τόνισε ότι θα χρειάζεται λιγότερους εργαζόμενους στο μέλλον. Τρεις στους πέντε (60%) σκοπεύουν να εισάγουν ή να ενισχύσουν ευέλικτες πρακτικές στην εργασία προκειμένου να βελτιώσουν την ευεξία του προσωπικού τους και να επιτύχουν την επανεξισορρόπηση μεταξύ αυτοματοποιημένης και χειροκίνητης παραγωγής.