Η Huawei ανακοίνωσε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2010 που ανέδειξαν έσοδα από πωλήσεις ύψους CNY185.2 δισ., με ανάπτυξη 24,2% σε σχέση με το περασμένο έτος.

Η Huawei επίσης ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους CNY 23.8 δισ. και καθαρό περιθώριο κέρδους 12,3%. Τα οικονομικά αποτελέσματα ελέγχθηκαν  από την πολυεθνική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών KPMG. Η Huawei πέτυχε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2010, μέσα από τη σημαντική επέκταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας παγκοσμίως, καθώς και μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη των τριών σημαντικότερων τομέων δράσης της: Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Παγκόσμιων Υπηρεσιών, και Συσκευών.

Έως το τέλος του 2010,  η Huawei εγκατέστησε περισσότερα από 80 δίκτυα Single Ran, εκ των οποίων 28 εμπορικά δίκτυα LTE ήδη λειτουργούν, ή ετοιμάζονται να λειτουργήσουν. Κατά τη διάρκεια του 2010, η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία των Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Λύσεων, και μέσα από αυτές παρέχει λύσεις δικτυακών υποδομών, σταθερής και κινητής επικοινωνίας, data center, cloud computing για την παγκόσμια αγορά και τους εταιρικούς πελάτες της.