Σύμφωνα με τα στοιχεία του ετήσιου απολογισμού που έδωσε στη δημοσιότητα η Huawei για το 2018, η εταιρία παρουσίασε ισχυρή άνοδο των εργασιών της το 2018.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν στα 721,2 δισ. Γουάν Κίνας (CNY), παρουσιάζοντας  ετησίως άνοδο κατά 19,5%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 59,3 δισ. Γουάν Κίνας (CNY) παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 25,1% σε ετήσια βάση. Στη διάρκεια του 2018 η Huawei προχώρησε σε επενδύσεις στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) ύψους 101,5 δισ. Γουάν Κίνας (CNY), (14,1% του συνολικού κύκλου εργασιών της, στοιχείο που την κατατάσσει παγκοσμίως στη 5η θέση σύμφωνα με το EU Industrial R&D Investment Scoreboard  του 2018). Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Intellectual Property Organization (WIPO), η Huawei κατέθεσε 5,405 αιτήσεις για πατέντες στον Οργανισμό αυτό, γεγονός που την κατατάσσει στη πρώτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες.

Στο τομέα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, η Huawei παρουσίασε τις πιο πρόσφατες λύσεις της για δίκτυα 5G και SoftCOM AI, με κύριο άξονα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές στη χρήση και τη συντήρηση. Το 2018 συνεχίστηκε η διαρκής καινοτομία σε τομείς όπως η υψηλή οικιακή ευρυζωνικότητα και το Internet of Things (IoT), βοηθώντας τους παρόχους να αποκτήσουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Στο τομέα εταιρικών πελατών  η Huawei συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες cloud, Big Data, τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και λύσεις ΙοΤ, όπως επίσης και ένα μεγάλο εύρος προϊόντων για data centers, all flash storage και WiFi.  Στον τομέα του cloud, η Huawei  παρέχει 160 cloud  υπηρεσίες (services) και 140 λύσεις. Στο τομέα των κινητών, η Huawei αύξησε ακόμη περισσότερο το μερίδιο αγοράς των smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο και ενίσχυσε περεταίρω τη θέση της στις συσκευές υψηλής τεχνολογίας.