Οι ομάδες που αναλαμβάνουν την ευθύνη επιλογής ενός προγράμματος Human Capital Management (HCM) συνήθως δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργικότητά του. Ωστόσο, έρευνες της Gartner αναδεικνύουν τη σημασία της ικανοποίησης των πελατών τόσο από το παρεχόμενο προϊόν όσο και από τη σχέση τους με τον πάροχο του προϊόντος/της λύσης.

Πολλές εταιρείες διαπιστώνουν ότι η επιλογή της σωστής τεχνολογίας HCM για την επιχείρησή τους αποτελεί ένα περίπλοκο εγχείρημα. Επειδή συνήθως υπάρχουν περιορισμοί στο χρόνο και στους πόρους, καθώς και πιέσεις για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των μετόχων, η επιλογή συνήθως εστιάζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και στις λειτουργίες και δυστυχώς δαπανάται πολύ λιγότερος χρόνος στην αξιολόγηση του τρόπου διανομής των επιθυμητών λειτουργιών που ουσιαστικά επηρεάζει μακροπρόθεσμα την ικανοποίηση τόσο του πελάτη όσο και του χρήστη.

Επιπλέον, σημαντικά κριτήρια που αφορούν τη σχέση παρόχου-πελάτη πολύ συχνά υποτιμώνται ή παραμελούνται πλήρως κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Η υπερβολική εστίαση στα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες έχει ως αποτέλεσμα την αγορά και υλοποίηση εφαρμογών που δεν οδηγούν στο αναμενόμενο ROI, γιατί πολύ απλά δεν υιοθετούνται πλήρως και σωστά από τους μετόχους ενός οργανισμού και τους τελικούς χρήστες. Η εστίαση αυτή έχει επίσης οδηγήσει τους παρόχους να δαπανήσουν περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη λειτουργικών χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τις λύσεις τους κατά τη διαδικασία πώλησης και αντίθετα δεν αφιερώνουν πόρους στη βελτίωση της υλοποίησης, υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών.

Πρόσφατα στοιχεία σχετικά με αυτό δείχνουν ότι οι πάροχοι δεν έλαβαν ικανοποιητικά σχόλια σχετικά με τα προϊόντα και τη σχέση με τους πελάτες τους, ενώ πολλοί πελάτες απαιτούν τη βελτίωση τόσο των ίδιων των προϊόντων όσο και της υποστήριξης που τους παρέχεται. Τα κριτήρια ικανοποίησης από ένα τέτοιο πρόγραμμα τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να «μετρηθούν» και πολλές ομάδες επιλογής προγραμμάτων δεν γνωρίζουν πώς να τα αξιολογήσουν σωστά και με την ανάλογη βαρύτητα, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των χαρακτηριστικών αυτών.

Τέλος, η αξιολόγηση της σχέσης παρόχου-πελάτη παρουσιάζει, επίσης, αρκετές ελλείψεις, καθώς η εξάρτηση από τους παρόχους αυξήθηκε λόγω της ανάπτυξης των cloud-based λύσεων. Αυτό έχει, επίσης, οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά επιτυχίας στις υλοποιήσεις προγραμμάτων HCM. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στα κριτήρια ικανοποίησης από το προϊόν-λύση που παρέχεται, συλλέγοντας πληροφορίες από τους πελάτες κατά τη διαδικασία παρουσίασης προτάσεων, τη διαδικασία δοκιμών και, τέλος, τη διαδικασία ελέγχου του προγράμματος.

Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνεται το σωστό feedback αναφορικά με τη σχέση παρόχου-πελάτη, μέσω δομημένων αναφορών από τους ίδιους τους πελάτες. Εφόσον επιλεγεί η κατάλληλη λύση, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι τόσο το προϊόν όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης της σχέσης παρόχου-πελάτη παρακολουθούνται και όταν χρειάζεται μπορούν να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών διακυβέρνησης του έργου και διαχείρισης εκ μέρους του παρόχου. Τέλος, μετά την επιλογή του προγράμματος, απαιτείται πλήρης διερεύνηση των ευκαιριών (που προσφέρονται όχι μόνο από τον πάροχο αλλά και από άλλες πηγές) για την επικοινωνία με άλλους πελάτες, ώστε να διαμοιράζονται οι κυριότερες και πιο αποτελεσματικές πρακτικές, καθώς και να δρομολογούνται βελτιώσεις.

Επομένως, οι ομάδες επιλογής των προγραμμάτων HCM έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχούς επιλογής, πολύ απλά κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις και απαιτώντας ακριβείς απαντήσεις, κατά τη διάρκεια επιλογής της κατάλληλης τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη, βέβαια, τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η κατάλληλη τεχνολογία
Επικεντρωμένοι στις παράλληλες πρωτοβουλίες της απλούστευσης των κυριότερων διαδικασιών τους και της ανάπτυξης στρατηγικής που επικεντρώνεται στο επιχειρηματικό ταλέντο, οι επικεφαλής των τμημάτων HR πρέπει να επιλέξουν τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν να απλοποιήσουν τη διαχείριση των ανθρώπων τους και να «χτίσουν» νέα ταλέντα.

Με τα σημερινά δεδομένα, η επιτυχία στον τομέα της τεχνολογίας του HR σημαίνει: * Απλοποίηση των κυριότερων διαδικασιών του HR για να εξαλειφθούν τα «άχρηστα» δεδομένα και να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων. * Εξασφάλιση ότι η στρατηγική για τη διαχείριση των ταλέντων ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της εταιρείας και ορίζει την τελική επιτυχία. * Επένδυση στη σωστή τεχνολογία για εξασφάλιση τόσο της τοπικής ευελιξίας ενός οργανισμού όσο και της παγκόσμιας επεκτασιμότητάς του.

Το τρίτο σημείο αποτελεί κλειδί για την επιτυχία,καθώς η τεχνολογία συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην επιτυχία του HR – ειδικά η έλλειψη της σωστής τεχνολογίας. Πολλοί οργανισμοί διαθέτουν legacy συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις και προσδοκίες που τα στελέχη έχουν από τους επικεφαλής του τμήματος HR. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές λύσεις cloud είναι ιδιαίτερα έντονο, αλλά, δυστυχώς, δεν αποτελεί τη χρυσή τομή – πολλές λύσεις cloud δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του οργανισμού ούτε μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως στις υπάρχουσες επενδύσεις του IT.

Για να φέρουν πραγματική αξία στον οργανισμό τους, οι επικεφαλής του HR χρειάζονται μία σφαιρική και ολοκληρωμένη cloud λύση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που, όμως, δεν θα θυσιάζει την ευκινησία του προγράμματος και που θα μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο υπάρχον οικοσύστημα του IT.

Πολλά τέτοια προγράμματα έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων τμημάτων HR, ενσωματώνοντας πλούσιες λειτουργίες social και mobile, προηγμένη επιχειρηματική ευφυΐα και την ευκινησία να προσαρμόζονται στις υπάρχουσες συνθήκες, καθώς η εταιρεία εξελίσσεται και αλλάζει. Τα συστήματα αυτά συνδυάζουν το εύρος και το βάθος μίας “end-to-end” λύσης, καλύπτοντας τον πυρήνα του HR, καθώς και τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού και των ταλέντων ενός οργανισμού, με την ευκολία και την ταχύτητα του cloud.

Απλοποιήστε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
Οι οργανισμοί σήμερα αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον κι ένα σωστά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικό για να καταφέρει ο οργανισμός να εκτελέσει σωστά την επιχειρηματική στρατηγική του. Για τον λόγο αυτό, πρέπει οι οργανισμοί να λειτουργούν αποτελεσματικά και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες διαχείρισης. Μία περιεκτική λύση διαχείρισης του εργατικού δυναμικού που είναι απλή και εύκολή στη χρήση είναι απαραίτητο συστατικό για να ανταποκριθεί ο οργανισμός στις επιχειρηματικές του ανάγκες.


«Χτίστε» τα καλύτερα ταλέντα
Η διαχείριση ταλέντων αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για έναν επικεφαλής του HR που θέλει να δημιουργήσει μία κουλτούρα υψηλών επιδόσεων. Τόσο η διατήρηση των στελεχών/εργαζομένων με υψηλές επιδόσεις όσο και η αναγνώριση των πιθανών «ταλέντων» με σκοπό την ευθυγράμμιση του προσωπικού με τους επιχειρηματικούς στόχους είναι εξίσου σημαντικά για την επιτυχία ενός οργανισμού. Παρά την αργή και άνιση οικονομική ανάκαμψη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, πολλοί οργανισμοί ανά τον κόσμο αδυνατούν να βρουν τα ταλέντα που χρειάζονται.

Αυτό το «παράδοξο» αποτελεί τροχοπέδη στην επιτυχία του οργανισμού και η αποτελεσματική διαχείριση των ταλέντων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για να «χτίσει» το τμήμα HR το απαραίτητο εργατικό δυναμικό που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επιχείρηση. Η αποδοτική διαχείριση ταλέντων μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι διαδικασίες ενσωματωθούν και ευθυγραμμιστούν.

Cloud
Οι συνεχώς εναλλασσόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις κάνουν τους οργανισμούς πιο ευκίνητους, και ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς στρέφονται σε ευέλικτες και εύκολα υλοποιήσιμες λύσεις/εφαρμογές στο cloud. Ωστόσο, το HR, τα επιχειρηματικά στελέχη και το IT έχουν ακόμη αρκετές απορίες σχετικά με τις υλοποιήσεις cloud και κυρίως θέλουν να βεβαιωθούν ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή και σωστά ενσωματωμένα στις άλλες εφαρμογές. Οι εφαρμογές/λύσεις παρέχουν άμεση αξία και παραγωγικότητα μέσω λειτουργικότητας και ασφαλών επιχειρηματικών υπηρεσιών cloud που μπορούν να διανεμηθούν χωρίς συμβιβασμούς στις επιχειρηματικές πρακτικές και πολιτικές.

Τα στελέχη χρειάζονται λύσεις που μπορούν να τα αναδείξουν και όχι απλά να καταγράφουν τις πράξεις και τις δράσεις τους. Οι λύσεις αυτές πρέπει να είναι εύκολες στη χρήση και εύκολα προσβάσιμες στον τελικό χρήστη – η τεχνολογία HR πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα που βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργικότητα που αυξάνει την ποιότητα της εργασίας. Επίσης, οι τεχνολογικές λύσεις HR πρέπει να βελτιώνουν τόσο τον χρήστη και το προσωπικό όσο και τον ίδιο τον οργανισμό. Τι είναι όμως αυτό που αποτελεί εμπόδιο στην εξέλιξη αυτή; Οι εταιρείες δαπανούν πολύ χρόνο απλά προσπαθώντας να εντοπίσουν την κατάλληλη τεχνολογία. Η τεχνολογία που ουσιαστικά χρειάζονται είναι απλά αυτή που λειτουργεί σωστά και βοηθά τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να εξελιχθούν και να βελτιωθούν.

Τι πρέπει να προσφέρει η τεχνολογία HR Αν η τεχνολογία HR προσέφερε όλα τα παρακάτω σίγουρα θα ήταν «επαναστατική» για την εξέλιξη ενός οργανισμού: 1. Αν λειτουργούσε όπως λειτουργεί ο χρήστης και όπου εργάζεται ο χρήστης. Αν, για παράδειγμα, ο χρήστης είναι ένας πωλητής το ιδανικό θα ήταν να μπορεί να βρει τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζεται μέσω ενός μόνο λογισμικού και όχι σε περισσότερα συστήματα HR. 2. Αν ήταν πιο εύκολο ο χρήστης να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται πιο εύκολα. Δεν πρέπει ο μόνος τρόπος για να λάβει ο χρήστης τα δεδομένα που χρειάζεται να είναι μέσω ενός ακριβού και χρονοβόρου συστήματος. Ενα virtual σύστημα δεδομένων είναι πιο γρήγορο να ενσωματωθεί και να ολοκληρωθεί και «κρύβει» λιγότερους κινδύνους, ενώ παράλληλα δεν είναι τόσο ακριβό. 3. Αν ήταν εύκολο να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα. Τα πολλαπλά συστήματα HR ουσιαστικά θα είναι το «στάνταρ» στο άμεσο μέλλον, επομένως η αγορά ενός πλήρους συστήματος λύσεων δεν θα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να «καταφέρει» ένας οργανισμός λειτουργική ενσωμάτωση δεδομένων. 4 Αν ήταν εύκολο στη χρήση. Ηδη από μία τεχνολογία HR απαιτείται να είναι mobile και social. Ωστόσο, θα πρέπει και να «απαιτηθεί» μία διαισθητική εμπειρία χρήσης σε κάθε συσκευή. 5. Αν βοηθούσε καλύτερα στην εργασία του χρήστη. Σίγουρα κάποιοι χρήστες είναι προκατειλημμένοι προς τις τεχνολογίες HR, ωστόσο αν οι εργαζόμενοι θέλουν να μάθουν, να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους, η εκπαίδευση και η ανάπτυξή τους θα επιτευχθεί μόνο με την επικέντρωσή τους στην τεχνολογία HR.

HCM και το μέλλον της εργασίας
Το μέλλον της εργασίας έχει αλλάξει κυρίως λόγω μίας σειράς από μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στις αγορές που ουσιαστικά έχουν «σπρώξει» το HCM σε μία «περίεργη» θέση στην αγορά. Σύμφωνα με αναλυτές, το που εργαζόμαστε και το πώς έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειαζόμαστε διαμορφώνει τη βιομηχανία αυτή και προκαλεί την αυτοματοποίηση της συνιστώσας Human Capital του εργατικού δυναμικού ενός οργανισμού. Οι επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά είναι η έλλειψη ταλέντων και εμπειρίας, καθώς και ευκαιριών για social συνεργασίες και mobile τεχνολογιών, που ουσιαστικά αναγκάζουν τις εταιρείες να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Οι εταιρείες πρέπει να αλλάξουν γιατί αλλάζει και ο τρόπος εργασίας: οι αλλαγές που έχουν επέλθει από τη χρήση social και mobile τεχνολογιών έχουν αλλάξει πλήρως τον τρόπο που εργαζόμαστε. Επομένως, σήμερα πρέπει να αναλογιστούμε το πώς εργαζόμαστε και πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το HCM, στην περίπτωση αυτή, αφορά την τοποθέτηση των σωστών ανθρώπων στη σωστή θέση και με τα σωστά καθήκοντα. Η πορεία προς την αλλαγή πρέπει να μετρηθεί και να μελετηθεί: όσον αφορά την ουσιαστική αλλαγή, το πιο σημαντικό σημείο για τις εταιρείες είναι ότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις επενδύσεις που ήδη έχουν κάνει. Θέλουν μια μετρήσιμη και μελετημένη πορεία προς την αλλαγή, χωρίς «σκαμπανεβάσματα». Αυτό που προσπαθούν στην πραγματικότητα οι εταιρείες είναι να αυτοματοποιήσουν τον κύκλο ζωής των εργαζομένων από την ώρα που προσλαμβάνονται μέχρι την ώρα που συνταξιοδοτούνται.

Οι social και mobile τεχνολογίες έχουν αλλάξει τη διαδικασία του recruiting: η διαδικασία αυτή, πλέον, έχει εξελιχθεί σε «δρόμο διπλής κατεύθυνσης», από διαφορετικές οπτικές. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας εργαζόμενος όταν μία εταιρεία ενδιαφερθεί γι’ αυτόν είναι να την ψάξει online. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ένα υπεύθυνος προσλήψεων για να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος ταιριάζει στην εταιρεία του. Η κατανόηση του εργατικού δυναμικού κινητήριος δύναμη για επιτυχημένες συνεργασίες: υπάρχουν πολλά επίπεδα και ταξινομήσεις στις συνεργασίες, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι να βρούμε ποιος εργαζόμενος έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για μία συγκεκριμένη συνεργασία.

Εν κατακλείδι
Οι πιο πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις HR τεχνολογίας μέσω cloud επιτρέπουν στους οργανισμούς να απλοποιήσουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους και να «εξελίξουν» και να «χτίσουν» τα νέα ταλέντα τους. Οι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν την παγκόσμια ανάπτυξή τους, ενώ παράλληλα προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες τους και κερδίζουν άμεση ενόραση, ώστε να μπορούν να «εκτελούν» τις καλύτερες στρατηγικές διαχείρισης ταλέντου. Μια απλή και ευχάριστη προς το χρήστη εμπειρία μπορεί να μεταμορφώσει το σύστημα από μια απλή εφαρμογή «συναλλαγής» σε μια εφαρμογή με γνώμονα την πληροφορία.