Η πλήρη μετάβαση στο cloud αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί η ψηφιακή στρατηγική της ActionAid την επόμενη διετία, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο NetFAX ο Δημήτρης Χατζόγλου, Global IT Manager, Federation & Governance του οργανισμού και υπεύθυνος για το governance στις 47 χώρες δραστηριοποίησης της ActionAid.

Σύμφωνα με το πλάνο, θα υιοθετηθεί μια στρατηγική υβριδικού cloud, η οποία θα οδηγήσει σταδιακά στο μοντέλο SaaS, εγκαταλείποντας το υφιστάμενο data center στο Λονδίνο. Σημειώνεται, ότι το 2018 υλοποιήθηκαν αρκετά IT projects στον οργανισμό, όπως ήταν, για παράδειγμα, η μετάβαση στο Office 365 (έγινε σταδιακά και στις 47 χώρες), η υιοθέτηση του Sharepoint online (που αντικατέστησε το εσωτερικό portal Sharepoint 2013) και η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου governance plan (που μετά την έγκριση του ΔΣ θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες).

Ένα σημαντικό ακόμα project που υλοποιήθηκε φέτος ήταν η βελτίωση των πληροφοριακών υποδομών και της συνδεσιμότητας, το οποίο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση του Cisco Meraki σε πολλές χώρες (με την υποστήριξη της Infinitum). «Έχουμε φτιάξει μια online πλατφόρμα GIS που συνδέει όλα τα γραφεία της ActionAid. Ξέρουμε, έτσι, τι σύνδεση έχει το κάθε γραφείο, σε τι ταχύτητες συνδέεται, ποιο είναι το μηνιαίο κόστος κλπ.» σημειώνει ο Δ. Χατζόγλου και συμπληρώνει: « Στόχος είναι το κάθε γραφείο του οργανισμού να διαθέτει 4GB minimum bandwidth». Ένα ακόμα project που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά την εξαγωγή όλων των email accounts των τελευταίων 7 ετών για περισσότερους από 500 χρήστες, τα οποία μπορεί να χρειαστούν για νομικούς λόγους σε οποιοδήποτε audit. Αυτό το project αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.