Συνεχίζονται οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου διαγνωστικών κέντρων Affidea με αδιάλειπτη βελτίωση και προσαρμογή των υποδομών σε όλα τα επίπεδα.

«H βέλτιστη αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο και βασικό πυλώνα στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου Affidea με στόχο τη διατήρησή του στην υψηλότερη βαθμίδα ως κορυφαίου φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πανευρωπαϊκά. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του με στόχο την ανάπτυξη και την καινοτομία, ο όμιλος Affidea υιοθετεί μια σειρά από πρακτικές ψηφιακής τεχνολογίας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις σύγχρονες τάσεις» τονίζει στο NetFAX ο Στάθης Βεληβασάκης, Διευθυντής Πληροφορικής της Affidea Ελλάδος.

Σε αυτά περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών με την υιοθέτηση κεντρικοποιημένων δομών και τη συγκέντρωση όλου του εξοπλισμού σε μεγάλο data center, η αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου MPLS με την προσθήκη σε όλους τους κόμβους οπτικής ίνας για την υποστήριξη 50 με 100Mbps ανά σημείο και η ενίσχυση του δευτερεύοντος εφεδρικού κυκλώματος για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας, καθώς και η πλήρης εφαρμογή όλων των απαιτούμενων πολιτικών για την υποστήριξη και υιοθέτηση του GDPR.

«Ο όμιλος έχει υιοθετήσει πλήρως την πλατφόρμα Microsoft Office 365 για κάθε χρήστη, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη χρήση των εφαρμογών OneDrive και Sharepoint – που συνδράμουν στη μείωση του απαιτούμενου storage και την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων – και την ομαδική εργασία μέσω της χρήσης εφαρμογών, όπως τα Teams και Skype for Business» σημειώνει ο κ. Βεληβασάκης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μετάπτωση και το migration των δεδομένων στο νέο σύστημα cloud PACS, ενώ γίνεται χρήση της πρωτοποριακής εφαρμογής διαγνώσεων Biotronics – 3dnet μέσω web.

«Η νέα τεχνολογία που εφαρμόζουμε στο cloud, μας επιτρέπει την προσβασιμότητα των δεδομένων, την αποθήκευση και επεξεργασία τους, καθώς και τη διασύνδεσή τους με πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Προσδοκία για την επόμενη ημέρα είναι η συλλογή και ομογενοποίηση των δεδομένων του ομίλου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια κεντρική βάση για προσβασιμότητα και επεξεργασία».

Η αξιοποίηση των Big Data βρίσκεται στις προτεραιότητες του ομίλου, καθώς «η άντληση από τις υπάρχουσες διαγνώσεις και ολοκληρωμένες μετα-αναλύσεις θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αυτόματη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, συγκρίνοντας τα δεδομένα ασθενών με δεδομένα από χιλιάδες άλλους ασθενείς», ενώ η τεχνολογία Azure cloud, καθώς και η υπηρεσία HaaS, «επέτρεψε τη συγκέντρωση των εφαρμογών σε περιβάλλον Web και Mobile».

Οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το νέο έτος. «Στόχος μας για το 2019 είναι η εφαρμογή μιας σύγχρονης και ενοποιηµένης πλατφόρµας, που µέσα από ένα µοντέρνο και αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον θα διαχειρίζεται σε βέλτιστο βαθµό όλους τους διαθέσιµους πόρους. Η νέα αυτή προσέγγιση θα συµβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας, στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της εξυπηρέτησης των πελατών µας, την ευκολότερη συνεργασία, την ενισχυµένη ικανότητα καινοτοµίας, τα καλύτερα αποτελέσµατα, καθώς και την ελαχιστοποίηση των περιττών διαδικασιών µε έµφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας προστιθέµενης αξίας» καταλήγει ο Στάθης Βεληβασάκης.