Την cloud υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης της SoftOne, μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia, επέλεξε η ΑΗΒ Γκρουπ, εταιρεία εμφιάλωσης του διεθνώς βραβευμένου φυσικού μεταλλικού νερού «ΘEONH».

Με την υποστήριξη του πιστοποιημένου συνεργάτη της SoftOne, «Άλλη Διάσταση – Συστήματα Πληροφορικής», η υπηρεσία ECOS E-Invoicing διασυνδέθηκε με την κεντρική μηχανογράφηση Soft1 χωρίς την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων, αυτοματοποιώντας πλήρως τη διαδικασία τιμολόγησης των μεγάλων αλυσίδων σούπερ-μάρκετ, καθώς και των επιχειρήσεων εστίασης με τις οποίες συνεργάζεται η ΑΗΒ Γκρουπ.

Χρησιμοποιώντας το ECOS E-Invoicing της Softone, η ΑΗΒ Γκρουπ αποστέλλει -απευθείας μέσα από το εμπορικό της λογισμικό- πιστοποιημένα ηλεκτρονικά τιμολόγια στους πελάτες της με το πάτημα ενός κουμπιού, επισυνάπτοντας σε κάθε τιμολόγιο και το συνοδευτικό δελτίο αποστολής. Το ECOS E-Invoicing επιτρέπει την online παρακολούθηση όλων των εκδιδόμενων τιμολογίων και την άμεση επίλυση τυχόν αποριών ή και διαφωνιών, αποτρέποντας πιθανές καθυστερήσεις στην εξόφλησή τους.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του cloud, η υπηρεσία απαλλάσσει την ΑΗΒ Γκρουπ από δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες εκτύπωσης, φυσικής αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής χάρτινων παραστατικών. Όλα τα ηλεκτρονικά παραστατικά αρχειοθετούνται αυτόματα στο σύννεφο, καθιστώντας εφικτή την ανάκτησή τους από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή αυτό απαιτηθεί.