Το παραπάνω απόφθεγμα, το οποίο πρώτος έχει καταγραφεί ότι το είπε ο Πλωτίνος, περιγράφει με τρόπο ιδανικό αυτό που συνέβει και συμβαίνει ακόμα στη χώρα μας: Πολλές εταιρείες, χωρίς κανένα πλάνο business continuity, καταφέρνουν μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα να αλλάξουν τις διαδικασίες εργασίας, αλλά και εξυπηρέτησης πελατών,  έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έθεσε ο εγκλεισμός και η εξ’ αποστάσεως εργασία.

Το παραπάνω απόφθεγμα, το οποίο πρώτος έχει καταγραφεί ότι το είπε ο Πλωτίνος, περιγράφει με τρόπο ιδανικό αυτό που συνέβει και συμβαίνει ακόμα στη χώρα μας: Πολλές εταιρείες, χωρίς κανένα πλάνο business continuity, καταφέρνουν μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα να αλλάξουν τις διαδικασίες εργασίας, αλλά και εξυπηρέτησης πελατών,  έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έθεσε ο εγκλεισμός και η εξ’ αποστάσεως εργασία.

Φυσικά, όπως έχω ήδη γράψει στο προηγούμενο τεύχος, στο αφιέρωμα στην κυβερνοασφάλεια, τα προβλήματα ασφάλειας που προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα έντονα και πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτά στο πραγματικό τους μέγεθος. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι την άποψη αυτή συμμερίζονται πολλά αξιόλογα στελέχη εταιρειών τεχνολογίας σήμερα.

Πιστεύω ότι η ευκαιρία της κρίσης που ζούμε δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η officeless λειτουργία των επιχειρήσεων είναι μάλλον επιβεβλημένη να υπάρχει ως δυνατότητα μέσα στα πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας. Επίσης, όλες οι διαδικασίες που on-the-fly υιοθετήθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχονται υπηρεσίες, σωστό είναι να μπουν σε τάξη και να βελτιστοποιηθούν σε βάθος και έκταση. Σε αυτή τη διεργασία, που μπορεί να φαίνεται απλή αλλά είναι τέτοια μόνο εκ πρώτης όψεως, πολύτιμα μπορεί να είναι τα εργαλεία Workflow Automation.

Τα εργαλεία αυτά είναι μάλλον απαραίτητα στην ταξινόμηση και βελτιστοποίηση των εργασιών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθούν νέοι στόχοι, ή να εξυπηρετηθούν παλαιοί, με νέες διαδικασίες. Και ενώ για τις εταιρείες που λειτουργούν ήδη σε ψηφιακό επίπεδο, η χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης ροής εργασιών είναι κάτι το αυτονόητο, για εκείνες που ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ή βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο, μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα.

Μέσω της οπτικοποίησης της ροής εργασιών μπορεί να βελτιστοποιηθεί η σειρά που εκτελούνται, ενώ και η επικοινωνία στο εσωτερικό, αλλά και προς το εξωτερικό της επιχείρησης, μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη. Για τους λόγους αυτούς, το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια της σειράς αφιερωμάτων που έχουμε σχεδιάσει για να βοηθήσουμε ενεργά τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν λειτουργικά στο disruption από την πανδημία, αλλά και παράλληλα, σε όποιους τομείς αυτό είναι εφικτό, να  εξοικονομήσουν πόρους.