Η Aruba, εταιρεία της Hewlett Packard Enterprise, ανέλαβε  τον εκσυγχρονισμό του δικτυακού εξοπλισμού του αμερικανικού Πενταγώνου, υποστηρίζοντας δεκάδες χιλιάδες συσκευές σε καθημερινή βάση. Η Aruba θα παρέχει στο Πεντάγωνο μια αυτοματοποιημένη υποδομή δικτύωσης, η οποία θα εξαλείψει τις χειροκίνητες διαδικασίες. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου αναμένεται να αυξήσει τη λειτουργικότητα του Πενταγώνου, παρέχοντας αυτοματοποιημένη και ταυτόχρονα ασφαλή πρόσβαση στους χρήστες που θα το χρησιμοποιούν. Η στρατηγική εκσυγχρονισμού του Πενταγώνου περιελάμβανε την ενοποίηση, σε μια κοινή πλατφόρμα, όλων των ενσύρματων και ασύρματων λύσεων ασφαλείας σε όλο το δίκτυο, καθώς επίσης και την απόκτηση δυνατοτήτων δικτύωσης SDN.

Μέσα από το νέο εξοπλισμό το Πεντάγωνο επεκτείνει και ενημερώνει το ασύρματο δίκτυό του προσθέτοντας επιπλέον 3.000 σημεία πρόσβασης (Aruba Access Points). Το Πεντάγωνο χρησιμοποιούσε παλιά υποδομή της Cisco στα δίκτυά του. Μόλις ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των switches με τα νέα της Aruba, το ενσύρματο δίκτυο του Πενταγώνου θα αριθμεί πάνω από 150.000 ενσύρματες θύρες.