Η Arval σε συνεργασία με την BOUSSIAS διοργανώνει το “Meet the Car Leasing Services οf the Future” (https://www.eventora.com/el/Events/meet-the-car-leasing-services-of-the-future) την Τετάρτη 15 Μαΐου στο Balux Prive (στη Γλυφάδα), με στόχο να συζητηθούν οι «νέες» τάσεις στον χώρο της Μίσθωσης Αυτοκινήτων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένα στελέχη και αναγνωρισμένοι decision-makers θα παρουσιάσουν την «Επόμενη Ημέρα» στο Car Operating Leasing, σχετικά με την προσθήκη της τηλεματικής στις υπηρεσίες των εταιρειών λειτουργικής μίσθωσης αυτοκινήτων, με προϊόντα που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μισθώνουν οχήματα με χρονική ευελιξία, με την παροχή online αναφορών χρήσιμων για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του στόλου κ.λπ.