Ο ασφαλιστικός κλάδος συνεχίζει με την ίδια ένταση το ταξίδι του ψηφιακού του μετασχηματισμού επενδύοντας στην αξιοποίηση των δεδομένων, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών καθώς και την ενοποίηση των cognitive τεχνολογιών στην καθημερινότητα του, με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών του, που οδηγούν με την σειρά τους στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και των συνεργατών του.

Το 2024, ο ασφαλιστικός κλάδος αναμένεται να επενδύσει σημαντικά, σε αρκετούς τεχνολογικούς τομείς πού ως κινητήριες δυνάμεις θα έχουν την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, με στόχο τη βελτίωση και παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και εμπειρίας στον πελάτη και τον συνεργάτη τους.

Τόσο η τεχνητή νοημοσύνη όσο και η μηχανική μάθηση ωριμάζουν ταχύτατα, βοηθώντας τους ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε τομείς όπως η αξιολόγηση κινδύνων κατά την φάση της ανάληψης, η ταχύτερη πληρωμή αποζημιώσεων με εντοπισμό και αποφυγή ενδεχόμενης απάτης, η μείωση του κόστους τους μέσω της απλοποίησης, αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών τους, η λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα καθώς και η παροχή μοναδικών φιλικών, 24χ7, προσωποποιημένων υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες και τους συνεργάτες τους που τους διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό.

Όσο η γνώση και η κατανόηση των Cognitive τεχνολογιών αυξάνει σε σχέση με τον ασφαλιστικό κλάδο, τόσο θα αυξάνει, η χρήση και η αξιοποίηση τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες, την νέα χρονιά που διανύουμε.

Αξιοποίηση των δεδομένων
Καθώς τα big data γίνονται bigger data, τα δεδομένα γίνονται ακόμη πιο σημαντικά, και αναμένεται να συνεχίσουν να βρίσκονται ψηλά στην agenda του ασφαλιστικού κλάδου, βοηθώντας τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους, παρέχοντας τους εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και στη ταχύτερη και ασφαλέστερη λήψη αποφάσεων με την χρήση και αξιοποίηση πιο cognitive τεχνολογιών όπως:
• Οι Generative AI τεχνολογίες, όπως το ChatGPT η χρήση των οποίων θα αυξήσουν δραματικά τις ανθρώπινες ικανότητες, δεδομένου ότι επιτρέπει την πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες πιο γρήγορα από ποτέ.
• Την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται πλέον από περισσότερες πηγές δεδομένων που βοηθούν στον μετασχηματισμό του οργανισμού σε ένα data-driven οργανισμό.
• Την περαιτέρω αυτοματοποίηση, ενσωματώνοντας στα RPAs, τεχνολογίες όπως της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των καθημερινών λειτουργιών τους.

Εστιάζοντας στην εμπειρία πελάτη
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους.
Η συμπεριφορά των πελατών και οι προτιμήσεις έχουν αλλάξει δραματικά, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στο μέλλον, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να επανεξετάζουν συνεχώς την στρατηγική τους προσέγγιση σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο να προσαρμόζονται συνεχώς και με ταχύτητα στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Οι πελάτες πλέον απαιτούν 24χ7,self-service,φιλικές και προσωποποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτούς τόσο οι ασφαλιστές τους όσο και οι ασφαλιστικές τους εταιρείες μέσω των κατάλληλων portals, mobile apps, wallets δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται με ευκολία και αμεσότητα τα συμβόλαιά τους, να πληρώνουν τα ασφάλιστρά τους και να υποβάλλουν με ευκολία και ταχύτητα τα οποιαδήποτε αιτήματα τους. Οι οργανισμοί επιδιώκουν να δώσουν μια omnichannel συνεκτική και προσωποποιημένη εμπειρία που οδηγεί στην βελτίωση της εμπειρίας και ικανοποίησης των πελατών τους και αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα οι πελάτες τους τόσο να ανανεώσουν όσο και να αγοράσουν έξτρα ασφαλιστικά προϊόντα.

Εξοπλίζοντας τον συνεργάτη τους
Οι οργανισμοί επιδιώκουν να βελτιώσουν την εμπειρία και ικανοποίηση των συνεργατών τους παρέχοντας μια σειρά από εργαλεία (web & mobile εφαρμογές, wallets, κ.α.), προϊόντα, αυτοματισμούς και ψηφιακές υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να κάνουν τη δουλειά τους ταχύτερα και ευκολότερα, μειώνοντας τα διαχειριστικά τους κόστη, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, τον παραγωγικό τους χρόνο αυξάνοντας παράλληλα την εμπειρία και ικανοποίηση των πελατών τους. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουν να αναπτύσσουν APIs (Application Programming Interfaces), εύκολα στην χρήση τους, με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, τα οποία διαθέτουν στους συνεργάτες τους, δίνοντας τους την έτσι δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες ως αναπόσπαστο μέρος των δικών τους προσωπικών εφαρμογών.

Ακόμη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση
Ο ασφαλιστικός κλάδος αναμένεται να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερους αυτοματισμούς παρέχοντας στους πελάτες και τους συνεργάτες τους ακόμη υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες αυξάνοντας τον βαθμό ικανοποίησης τους. Η υιοθέτηση low code / no code platforms, RPAs και η ωριμότητα των AI και NLP cognitive τεχνολογιών συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα την νέα χρονιά.

Το μερίδιο του Cloud computing αυξάνει
Υπάρχει μια σαφής τάση αύξησης του μεριδίου του Cloud computing στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος αναγνωρίζοντας τα οφέλη που απορρέουν από μια τέτοια λύση όπως είναι η ευελιξία, η απόδοση, η αποδοτικότητα, το ελεγχόμενο κόστος και η επεκτασιμότητα. Στην εποχή του Everything-As-A-Service, η υιοθέτηση του αυξάνεται σημαντικά από επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να έχουν τη δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς(time-to-market) και προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών.

Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις πρακτικές τους
Σχεδόν όλες οι εταιρείες σήμερα προσπαθούν να οικοδομήσουν μια πράσινη εικόνα – και ο ασφαλιστικός κλάδος δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ωστόσο, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πελατών για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης (ESG) θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στις ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτώντας ολοένα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον, και επωφελή για την κοινωνία προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, τα ρυθμιστικά πλαίσια αναμένεται να γίνουν αυστηρότερα, αυξάνοντας με την σειρά τους την πίεση στις ασφαλιστικές εταιρίες προς τον πράσινο μετασχηματισμό τους εφαρμόζοντας μέτρα για την εναρμόνιση τους τόσο με το ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και την εφαρμογή των στόχων που θέτουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Η πρόκληση της νέας κανονικότητας στην αγορά εργασίας
Μπορεί η τεχνολογία να αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες για να προχωρήσει μια επιχείρηση μπροστά και να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους, ο ανθρώπινος όμως παράγοντας αποτελεί και θα αποτελεί πάντα τον game changer για την επιτυχία.

Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις την νέα χρονιά καλούνται να διαχειριστούν πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και να προσαρμοστούν στην νέα κανονικότητα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας, όπως τον σχεδιασμό της διαδοχής, την διατήρηση των υπαρχόντων και την προσέλκυση νέων ταλέντων, καθώς και την εκπαίδευση/αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού δημιουργώντας προγράμματα «δια-βιου-μαθησης». Άλλωστε οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πλέον απαιτητές σχεδόν για όλους τους ρόλους σε μια επιχείρηση και όχι μόνο για τους ρόλους στο χώρο της πληροφορικής.

Θα κληθούν να εστιάσουν στην προώθηση πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης, καλλιεργώντας μια κουλτούρα εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που επηρεάζει θετικά στη διατήρηση και προσέλκυση νέων ταλέντων και συνολικά την λειτουργία των ομάδων.

Άλλωστε η δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης περισσότερων γυναικών στο χώρο της τεχνολογίας αποτελεί μια συνεχή πρόκληση παγκοσμίως και όχι μόνο για τον ασφαλιστικό χώρο.
Τέλος δεδομένης της έλλειψης των αναγκαίων ταλέντων στην αγορά εργασίας που παρατηρείται παγκοσμίως θα αναζητήσουν την κάλυψη των αναγκών τους μέσω συνεργασιών με InsurTech οι οποίες θα τους παρέχουν την πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση καθώς και να υιοθετήσουν νέα, πιο ευέλικτα, μοντέλα εργασίας όπως το outsourcing και το crowdsourcing.

Κυβερνασφάλεια
Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο αυξάνονται σε πολυπλοκότητα και συχνότητα, οι οργανισμοί θα συνεχίσουν να επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο cyber security προσαρμόζοντας και ενισχύοντας τα μέτρα ασφάλεια τους έτσι ώστε να προστατευθούν από τις πιο συχνές και εξελιγμένες επιθέσεις, με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης που αναμένεται να εμφανιστούν το 2024, εκπαιδεύοντας παράλληλα και προετοιμάζοντας τις ομάδες τους για τα χειρότερα σενάρια.
Επίσης, στρέφονται στην ασφάλιση κυβερνοασφάλειας για να μετριάσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να επενδύσουν στα μέτρα ασφαλείας τους, καθώς το κόστος αυτής της ασφάλισης επηρεάζεται σημαντικά από το επίπεδο ασφάλειας που πραγματικά έχουν.

Τεχνολογίες υπό αξιολόγηση
Ενώ η τεχνολογία blockchain έχει ήδη δει κάποια εφαρμογή στον ασφαλιστικό κλάδο, το Metaverse απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη και διερεύνηση. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι και οι δύο τεχνολογίες, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη, θα υιοθετηθούν και θα εφαρμοστούν πολύ περισσότερο στον ασφαλιστικό κλάδο το 2024.
Συνοψίζοντας, το ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού στον ασφαλιστικό κλάδο το 2024 θα είναι ένας συνδυασμός τεχνολογικής καινοτομίας, βελτιστοποίησης διαδικασιών, θωράκισης της ασφάλειας, με έμφαση στην εμπειρία/ανάγκες των πελατών και των συνεργατών τους ενοποιώντας cognitive τεχνολογίες και αυτοματισμούς στην καθημερινότητα τους.