Η Athens Technology Center (ATC), μέλος του προγράμματος Cloud Standard και του Oracle PartnerNetwork (OPN) σε επίπεδο Gold, ανακοίνωσε την ένταξή της στο πρόγραμμα Oracle Cloud Excellence Implementer (CEI) και την επίτευξη του επιπέδου CEI όσον αφορά στις υλοποιήσεις Oracle Taleο Management στην Κεντροανατολική Ευρώπη.

Η Oracle παρουσίασε το πρόγραμμα συνεργατών CEI στο OpenWorld του 2017 με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών στο cloud. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει και ανταμείβει συνεργάτες οι οποίοι επιδεικνύουν σταθερά εξειδίκευση, τεκμηριωμένο ιστορικό επιτυχημένων υλοποιήσεων και κορυφαία ικανοποίηση πελατών όσον αφορά στην παράδοση υψηλής ποιότητας Oracle Software as a Service (SaaS) έργων στους πελάτες.

Το πρόγραμμα CEI σχεδιάστηκε με σκοπό να δίνει στους πελάτες μια ξεκάθαρη, αντικειμενική και κατατοπιστική εικόνα των προσόντων των συνεργατών σχετικά με την υλοποίηση λύσεων SaaS της Oracle. Μέσα από τον κατάλογο λύσεων του OPN, οι πελάτες μπορούν τώρα να εντοπίζουν και να επικοινωνούν με συνεργαζόμενες εταιρείες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου τους.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιες πληροφορίες βοηθάει τους πελάτες να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους της υλοποίησης, να υιοθετήσουν γρήγορα νέα cloud λειτουργικότητα, καθώς και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το Oracle Cloud.