Το Διεθνές Συμβούλιο Τύπου & Τηλεπικοινωνιών (IPTC), o φορέας που θέτει τα διεθνή πρότυπα των τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών για τα Μέσα Ενημέρωσης διοργανώνει την φετινή εαρινή συνάντηση των μελών του στην Αθήνα.

Η ATC, ενεργό μέλος του IPTC από το 2005 ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων για την αγορά των media, αποδέχθηκε την πρόσκληση να παρουσιάσει την πλατφόρμα Truly Media, την οποία χρησιμοποιεί ήδη η Διεθνής Αμνηστία για την επιβεβαίωση αναφορών σχετικών με περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και που αποτελεί μία εφαρμογή συλλογής, οργάνωσης και εκτίμησης της αξιοπιστίας πληροφοριών που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πλατφόρμα TruthNest, που είναι μία εφαρμογή ανάλυσης περιεχομένου που προέρχεται από το Twitter και προσφέρει στους χρήστες χρήσιμα στοιχεία που μπορούν να τους βοηθήσουν στην εκτίμηση της αξιοπιστίας πληροφοριών και πηγών.