Η Athens Technology Center (ATC) συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), την 24 Media και την Ιταλική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (RAI) στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Digital News Initiative (DNI) Fund της Google.

Οι τέσσερις αυτοί φορείς θα εργαστούν για την υλοποίηση του έργου News.vid.io προκειμένου να προσφέρουν τη δυνατότητα σε δημοσιογράφους να διαμορφώνουν ελκυστικές ειδησεογραφικές ιστορίες, εμπλουτισμένες με video «περιλήψεις» που έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι, συνδυάζοντας τμήματα από υλικό που έχει συλλεχθεί από διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (user generated content) αλλά και συνδρομητικές υπηρεσίες (π.χ. πρακτορεία ειδήσεων).

Η ATC θα συντονίσει τις εργασίες ανάπτυξης ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού που θα επιτρέπει τη συλλογή video από πολλαπλές πηγές, την αναγνώριση και τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό (video analysis & annotation) των επιμέρους τμημάτων από κάθε video βάσει διαφορετικών κριτηρίων (όπως π.χ. τις διαφορετικές οπτικές που περιγράφουν ένα γεγονός και τα συναισθήματα που εκφράζονται για το συγκεκριμένο συμβάν).

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα προτείνει «απομονωμένες στιγμές» αυτών σε περιληπτικά αρχείο video (summarization), έτοιμα να χρησιμοποιηθούν απευθείας μέσα στην ιστορία που στήνεται από το δημοσιογράφο. Η πλατφόρμα αυτή θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τον ευρύτερο συντονισμό του έργου έχει αναλάβει η 24 Media, που σε συνεργασία με την Ιταλική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (RAI) θα βοηθήσουν με την εκτενή τους εμπειρία στη διαμόρφωση των λειτουργικών απαιτήσεων της πλατφόρμας αυτής αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο κάθε σταδίου ανάπτυξης.