Η ATCOM αποτέλεσε τον στρατηγικό και τεχνολογικό συνεργάτη για την υλοποίηση του νέου omnichannel οικοσυστήματος εξυπηρέτησης πελατών της Eurobank.

Η ανανεωμένη διακαναλική στρατηγική για τη Eurobank επαναπροσδιορίζει την τραπεζική εμπειρία και την ενοποιεί σε κάθε σημείο αλληλεπίδρασης με την τράπεζα. Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ριζικού μετασχηματισμού στον οποίο έχει επενδύσει η Eurobank, για τη στρατηγική ενσωμάτωση των καινοτομιών της ψηφιακής εποχής στο σύνολο των συστημάτων, λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η ATCOM προχώρησε στον ανασχεδιασμό της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής για ιδιώτες, του User Interface των ATMs και της εφαρμογής Eurobank Mobile App για κινητές συσκευές, της οποίας τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την υποστήριξη έξυπνων πληρωμών μέσω της υπηρεσίας PaF Payments, την πραγματοποίηση online αγορών μέσω της υπηρεσίας Eurobank Masterpass, αλλά και την ενισχυμένη ασφάλεια όλων των συναλλαγών μέσα από τεχνολογίες που επιτρέπουν βιομετρική ταυτοποίηση, καθώς και τη λειτουργία Shake2Logout.