Η Attica Bank αναβαθμίζει τα μηχανογραφικά της συστήματα, με τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος τραπεζικών εργασιών Τ24 – στην έκδοση R14, και πλέον ανήκει στην ομάδα των 10 τραπεζών παγκοσμίως που χρησιμοποιούν την καινοτόμα αυτή εφαρμογή, που προσφέρει καλύτερη ενσωμάτωση και διαχείριση των τραπεζικών εργασιών πάνω σε μια ενιαία πλατφόρμα, μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά και βελτιστοποίηση στην απόδοση του ανθρωπίνου δυναμικού της. Η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του T24 στη νέα έκδοση κάτω από τον browser, το καθιστά φιλικότερο για τον χρήστη, απλοποιώντας τη διαδικασία για τα στελέχη που το χρησιμοποιούν.