Η Bewise ανάλαβε και ολοκλήρωσε τον πλήρη σχεδιασμό και εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων του Paleros Resort, ενός νέου ξενοδοχείου συγκροτήματος που βρίσκεται στα βορειοδυτικά παράλια του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και άνοιξε τις πύλες του το φετινό καλοκαίρι.

Η ομάδα της Bewise ανάλαβε το σύνολο του έργου που αφορά την πληροφοριακή υποδομή του συγκροτήματος, από τον σχεδιασμό έως και την εν λειτουργία τεχνική υποστήριξη. Συγκεκριμένα η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε τα παρακάτω: Πλήρη σχεδιασμό όλης της πληροφορικής υποδομής τόσο σε θέματα υποδομών όσο και σε θέματα λογισμικών, τερματισμό και πιστοποίηση του δικτύου οπτικών ινών και χαλκού σε συνεργασία με την εταιρεία EBC, προμήθεια και υλοποίηση όλου του δικτύου (routing, switching, load balancing), Data Center (με virtual servers, storage & backup λύση τοπικά και στο cloud), εγκατάσταση 205 Access Points για την κάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υλοποίηση λύσης Unified Communication και σύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου με το ξενοδοχειακό σύστημα, εγκατάσταση Next Generation Firewalls και των Office365 και Windows & SQL Server, προμήθεια PCs, printers, UPS και Racks, συνεργασία με την εταιρεία ΗΙΤ για προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του Entersoft Business Suite (ERP) και του Protel (Hotel Property Management System – PMS) και συμβόλαιο Υποστήριξης για υπηρεσίες IT Administrator και IT Manager.