Η Bewise ολοκλήρωσε πρόσφατα το έργο που αφορούσε την αναβάθμιση του συνόλου της πληροφοριακής υποδομής των εκδόσεων Μίνωας.

Στο πλαίσιο αυτό επανασχεδίασε το σύνολο των υποδομών της, έχοντας κάνει μελέτη και ανάλυση των αναγκών και στρατηγικών στόχων της. Η εταιρεία προχώρησε σε ριζική αναβάθμιση των υποδομών με προμήθεια νέων end points και servers, όλες οι υπηρεσίες μεταφέρθηκαν σε virtual περιβάλλον, ενώ το σύνολο της επιχείρησης πέρασε σε Office 365.

Για την περιμετρική ασφάλεια επιλέχθηκε η λύση των Unified Management Gateways (UTMs), ενώ αναβαθμίστηκε και η backup λειτουργία με offsite back up στο Microsoft Azure. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η Bewise θα παρέχει υπηρεσίες IT outsourcing στις Εκδόσεις Μίνωας με σκοπό την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας.