Η Bewise ολοκλήρωσε πρόσφατα την υλοποίηση έργου Cisco Unified Communications στην Golden Cargo.

Το έργο εκτός από την υποστήριξη σε επίπεδο λύσης Cisco Unified Communications, αφορά και τη διασύνδεση όλων των γραφείων της εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και του συνόλου του εμπορικού στόλου της εταιρείας μέσω VoIP με τα branch και τα κεντρικά γραφεία. Από τη χρήση της λύσης, η εταιρεία έχει ήδη επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος τηλεπικοινωνιών, όπως και σε αυτό των διοικητικών λειτουργιών.

Επιπρόσθετα, η επικοινωνία από και προς κάθε γραφείο και πλοίο της εταιρείας, γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και τη συνολική απόδοση των τμημάτων.
Η Golden Cargo ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μέλος του Ομίλου Golden Union. Ανήκει στο δίκτυο Hellmann Worldwide Logistics και αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στην Ελλάδα από το 1993.