Η Cardlink έγινε μέλος του PCI Security Standards Council (PCI SSC) ως νέος συμμετέχων οργανισμός.

Η Cardlink θα συνεργαστεί με το PCI SSC για να συμβάλλει στην προστασία των δεδομένων πληρωμών παγκοσμίως, μέσω της αδιάκοπης ανάπτυξης και υιοθέτησης των PCI Security standards. Το PCI SSC ηγείται μιας παγκόσμιας προσπάθειας πολλών κλάδων για την αύξηση της ασφάλειας πληρωμών, παρέχοντας ευέλικτα και αποδοτικά πρότυπα και προγράμματα ασφαλείας που ορίζονται από τον κλάδο.

Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι το πρότυπο ασφαλείας PCI Data Security Standard (PCI DSS), το οποίο παρέχει ένα αξιοποιήσιμο πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη μιας εύρωστης διαδικασίας ασφάλειας δεδομένων καρτών πληρωμών και ταυτόχρονα αποτρέπει, εντοπίζει και μειώνει τις παράνομες επιθέσεις και παραβιάσεις.

Ως συμμετέχων οργανισμός, η Cardlink θα προσθέσει τη δική της φωνή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων και θα συνεργαστεί με μια αναπτυσσόμενη κοινότητα που περιλαμβάνει περισσότερους από 800 συμμετέχοντες οργανισμούς, για τη βελτίωση της ασφάλειας πληρωμών παγκοσμίως. Επίσης, η Cardlink θα έχει την ευκαιρία θα προτείνει νέες πρωτοβουλίες στο PCI Security Standards Council και να μοιραστεί διατομεακές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στις ετήσιες συναντήσεις της κοινότητας PCI.