Στο IT Infrastructure & Operation Conference, συμμετείχε η Cosmos Business Systems (CBS), ολοκληρώνοντας με επιτυχία την παρουσίαση της σε συνεργασία με την Dell Technologies.

Στo πλαίσιo του συνεδρίου, o Project Manager της CΒS, Γιώργος Ταρατζίκης, ανέλυσε τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα του έργου με τεχνολογία Dell που αφορά την επέκταση του εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων του ΕΔΕΤ. Στα επιτεύγματα του έργου, συγκαταλέγεται η κατάταξη του υπερυπολογιστή ανάμεσα στους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου, αλλά και η ενσωμάτωση του στο PRACE (Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών).