Η Εθνική Εταιρεία Στέγασης (National Housing Company) στη Σαουδική Αραβία ανέθεσε στη Consolidated Contractors Company (CCC), διεθνή ηγέτη στον τομέα των κατασκευών και στην τεχνολογική εταιρεία CyBe τη δημιουργία του πρότυπου 3D εκτυπωμένου σπιτιού, ως μέρος του οράματος της μεταμόρφωσης της βιομηχανίας στέγασης παγκοσμίως με καινοτόμες τεχνολογίες – απαντώντας στις αυξανόμενες και κρίσιμες απαιτήσεις στέγασης τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και παγκοσμίως.

Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί το πρώτο βήμα από τα πολλά που θα γίνουν για την καθιέρωση της 3D εκτύπωσης ως mainstream μεθόδου κατασκευής και πιστοποιεί ότι νέες προσεγγίσεις, όπως οι στιβαροί τοίχοι και η πλήρης ενσωμάτωση των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών καλωδιώσεων κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης –προσεγγίσεις που διερευνήθηκαν με αυτό το πιλοτικό έργο- διερευνώνται διεξοδικά προκειμένου να εφαρμόζονται σε μελλοντικές φάσεις. Το έργο δεν αποτελεί απλά μία απτή απόδειξη σχετικά με την τεχνολογία 3D εκτύπωσης, αλλά εξέτασε τη ρεαλιστική υιοθέτηση της τεχνολογίας 3D εκτύπωσης σε mainstream κατασκευή. Το πρότυπο ουσιαστικά μετουσίωσε την 3D εκτύπωση σπιτιού από ένα αφηρημένο μελλοντικό όραμα σε μία mainstream λύση, μέσω της πραγματικής υλοποίησης.