Η Check Point ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Microsoft για τη χρήση της υπηρεσίας Microsoft Azure OpenAI Service με σκοπό την ενίσχυση του Check Point Infinity AI Copilot, σηματοδοτώντας σημαντική πρόοδο στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την κυβερνοασφάλεια.

Το Infinity AI Copilot είναι μια γεννητική υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί αυτοματισμούς για να επιταχύνει τη διαχείριση της ασφάλειας έως και 90% και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της μέσω ταχύτερου μετριασμού και απόκρισης σε περιστατικά. Η συνεργασία με την υπηρεσία Azure OpenAI Service αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της Check Point για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με τεχνητή νοημοσύνη.

Το Infinity AI Copilot, το οποίο έχει ήδη αναγνωριστεί για την καινοτόμο προσέγγισή του στην κυβερνοασφάλεια, πρόκειται να γίνει ακόμη πιο ισχυρό. Η βελτιωμένη λύση επωφελείται πλέον από προηγμένα large language models (LLMs) που παρέχονται από τη Microsoft, καθιστώντας την ικανή να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων κυβερνοασφάλειας με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.