Η Cisco λάνσαρε το “Girls Power Tech”, μία παγκόσμια πρωτοβουλία mentoring που υποστηρίζει το “Girls in ICT Day’” των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος του “Girls Power Tech” είναι να ενθαρρύνει τα νεαρά κορίτσια σε περισσότερες από 50 χώρες και 80 γραφεία της Cisco, ώστε να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες καριέρας στον κλάδο των ΤΠΕ. Κορίτσια ηλικίας 13-18 ετών καλούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με την καθοδήγηση εργαζομένων της Cisco, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ευκαιρίες καριέρας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο το 30% του εργατικού δυναμικού στον κλάδο ΤΠΕ στην Ευρώπη αποτελείται από γυναίκες, κάτι που επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι μόνο 29 στις 1.000 γυναίκες αποφοίτους διαθέτουν τίτλο σχετικό με τους υπολογιστές, ενώ μόνο 4 από αυτές θα απασχοληθούν στον κλάδο.