Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (ΔΥΠΕ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Computer Team για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών διασύνδεσης και μηχανογραφικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας με την Κεντρική Υπηρεσία της 4ης ΔΥΠΕ, αντί του ποσού των 159.030 ευρώ (με ΦΠΑ).