Στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης των συνεργατών της IBM, που πραγματοποιήθηκε στον Αστέρα Γλυφάδας, η εταιρεία βράβευσε την Cosmos Business Systems με την διάκριση “High Performance Computing partner of the Year” για την εξαιρετική της απόδοση το 2014.

Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών της IBM, από πλευράς όγκου πωλήσεων, της σημαντικής αύξησης της απόδοσης της, αλλά και της επένδυσης σε τεχνογνωσία και ιδιαίτερα για την επιτυχή ανάληψη του έργου της εγκατάστασης του μεγαλύτερου υπερυπολογιστή στην Ελλάδα (και στην θέση 250 στον κόσμο), στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) αξίας 2,6 εκατ. ευρώ.

Η Cosmos Business Systems είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες της IBM Hellas, στην κατηγορία των Servers και Storage, αλλά και στην κατηγορία IBM Pureflex Systems, ενώ παράλληλα είναι Service Provider των προϊόντων αυτών. Η βράβευσή της από την ΙΒΜ αποτελεί την αναγνώριση των επενδύσεων και της μεθοδικής δουλείας που γίνεται αυτά τα χρόνια με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, σε μια περίοδο που η αγορά βιώνει μια σημαντική συρρίκνωση σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.