Η Cosmos Business Systems (CBS) επέλεξε τη λύση Vortex Field της Dataconsulting, για να υποστηρίξει και να οργανώσει τη λειτουργία του τεχνικού τμήματός της.

Χρησιμοποιώντας τη λύση Field Service Management της Dataconsulting , η CBS διαθέτει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση χωρίς καθυστερήσεις, επιτυγχάνοντας βέλτιστη διαχείριση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς: άμεσες αναθέσεις εργασιών στους τεχνικούς πεδίου μέσω του Vortex mobile app, λεπτομερή ενημέρωση στο back office για την εργασία που έγινε και τις ώρες που σπαταλήθηκαν, συνεχή και άμεση ενημέρωση σχετικά με το ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, καθυστερήσει ή αναβληθεί, αυτόματη μεταφορά των στοιχείων ανάθεσης και των σχολίων χωρίς να απαιτείται καταχώρηση δεδομένων και, τέλος, αμεσότερη και ευκολότερη διαδικασία δημιουργίας αναφορών.