Στο Hall of Fame της IBM, συμπεριλαμβάνεται πλέον η Cosmos Business Systems, ανάμεσα σε κορυφαίους τεχνολογικούς συνεργάτες της Ευρώπης, λαμβάνοντας την εξαιρετική διάκριση, ως ένας από τους top Resellers IBM Storage για το 2018.

Είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που έλαβε αυτόν τον τίτλο. Η διάκριση αυτή, αποτελεί την αναγνώριση της μεθοδικής δουλειάς της Cosmos Business Systems, η οποία ξεχώρισε για την εξαιρετική της απόδοση σε πωλήσεις storage και την συμβολή της στην υλοποίηση σύνθετων λύσεων και υπηρεσιών. Η Cosmos Βusiness Systems, δεσμεύεται να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, με την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των ολοκληρωμένων λύσεων βασισμένων σε τεχνολογίες της ΙΒΜ με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των πελατών της.