Νέες, προηγμένες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GERYON και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, επιδείχθηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε η Cosmote σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Οι νέες υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του 4G και τις υφιστάμενες δικτυακές υποδομές, επιτρέπουν την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των ομάδων διάσωσης, ακόμη και αν χρησιμοποιούν συσκευές διαφορετικών τεχνολογιών (TETRA, 3G/HSPA, 4G/LTE), διευκολύνοντας την ταχύτερη αναγνώριση και τον συντονισμό των εμπλεκομένων, καθώς και την αμεσότερη επέμβαση των ομάδων διάσωσης. Η πλήρως λειτουργική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του GERYON (http://www.sec-geryon.eu/) δίνει νέες δυνατότητες επικοινωνίας στις ομάδες διάσωσης και τις υποστηρικτικές μονάδες. Επιτρέπει την αποστολή εμπλουτισμένου περιεχόμενου (γεωγραφική θέση, SMS, φωτογραφίες, βίντεο) προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης, τον αυτόματο εντοπισμό του καλούντος και των μονάδων άμεσης επέμβασης που βρίσκονται στην περιοχή του συμβάντος, την άμεση επικοινωνία του ατόμου σε κίνδυνο με τις ομάδες διάσωσης και τη διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης κατά προτεραιότητα μέσω 4G.