Στην ανάπτυξη πρωτοποριακών συστημάτων κβαντικών επικοινωνιών συμβάλλει η Cosmote, με τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Uniqorn.

Στόχος του έργου, είναι η αξιοποίηση της κβαντικής τεχνολογίας σε εφαρμογές που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, γεγονός που αναμένεται να φέρει πραγματική επανάσταση στο χώρο της Πληροφορικής.
Το Uniqorn φιλοδοξεί να υλοποιήσει  υψηλής απόδοσης, αξιόπιστες, μικρών διαστάσεων και χαμηλού κόστους τεχνολογίες από το στάδιο της ανάπτυξης και της παραγωγής μέχρι την πρακτική εφαρμογή τους, προς όφελος όλων στο κοντινό μέλλον.

Στο πλαίσιο του έργου, η  Cosmote θα αξιολογήσει την εισαγωγή κβαντικών τεχνολογιών στα σύγχρονα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, με στόχο να αναβαθμίσει το επίπεδο ασφαλείας των επικοινωνιών. Επίσης, θα συνεισφέρει στον καθορισμό κβαντικών εφαρμογών και προδιαγραφών, εστιάζοντας στις επιδείξεις σεναρίων (demos). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του πλαισίου Horizon 2020, έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια και συμμετέχουν σε αυτό 17 φορείς από 9 χώρες.