Στην προστασία της ιδιωτικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον συμβάλλει η COSMOTE, με τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Privacy Flag.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθούν τους πολίτες να προστατεύσουν τα δεδομένα τους κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο του Privacy Flag, έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές για υπολογιστές και smartphones (web–browser add-on και mobile app), καθώς και μία σύγχρονη πλατφόρμα (public url) που βοηθούν τους χρήστες να ελέγχουν και να αξιολογούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται και τις εφαρμογές που κατεβάζουν στο «έξυπνο» κινητό τους τηλέφωνο, ως προς τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων τους. Το ερευνητικό έργο χρησιμοποιεί μηχανισμούς crowd sourcing, για την αξιολόγηση των εργαλείων μέσω ανατροφοδότησης από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες.

Ως project coordinator, η COSMOTE συντονίζει το ερευνητικό έργο Privacy Flag και επιπλέον συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών, της αρχιτεκτονικής του συστήματος αλλά και στη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος. Επίσης συμβάλλει στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020, συμμετέχουν σε αυτό 12 φορείς από 7 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σερβία και Σουηδία) και έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια.