Η Cyprus Airways ολοκλήρωσε πρόσφατα την αναβάθμιση στο νέο σύστημα κρατήσεών της εγκαθιστώντας τη σουίτα Amadeus Altéa.

Η λύση της Amadeus είναι ένα τεχνολογικό σύστημα προηγμένης γενιάς που θα βοηθήσει την Cyprus Airways να ενισχύσει την εμπειρία των πελατών της, παρέχοντας περισσότερο ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, να αναπτύξει νέες ροές εσόδων και να βελτιώσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Η μετάβαση της Cyprus Airways στο σύστημα Amadeus Altéa θα εξασφαλίσει επίσης και την μελλοντική κάλυψη των αναγκών των επιβατών, καθώς η εταιρεία θα αναπτύσσεται.

Το νέο σύστημα κρατήσεων θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των κρατήσεων της Cyprus Airways, αλλά και στην αύξηση των εσόδων μέσα από τα ευρείας κάλυψης κανάλια διανομής. Τα συνεργαζόμενα με την Amadeus ταξιδιωτικά γραφεία θα έχουν πλέον το μοναδικό πλεονέκτημα να παρακολουθούν άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει μια κράτηση που έχει γίνει μέσω του συστήματος Altea, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους, αλλά και να συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Cyprus Airways.