Με αφορμή την παρουσίαση του προϋπολογισμού του οργανισμού Cyta ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών της Κύπρου, επιβεβαιώνεται ακόμη μία φορά ότι η Cyta Ελλάδος υλοποίει σταθερά το επιχειρησιακό της πλάνο από την έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2008, έως σήμερα.

Η Cyta Ελλάδος έχει επιτύχει να καθιερωθεί στην ελληνική αγορά, κερδίζοντας σταδιακά την εμπιστοσύνη των σημερινών 300.0000 και άνω πελατών της. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων κατά την παρουσίαση και ο πρόεδρος του Οργανισμού, Χρίστος Πατσαλίδης: «Με αναγνωρισμένη αξία και δυναμική, η Cyta Ελλάδος είναι μία εταιρεία η οποία βρίσκεται στην προνομιακή θέση, λόγω υψηλών επιδόσεων, να επιλέξει την πορεία που θα ακολουθήσει στο μέλλον, είτε μόνη της, είτε με άλλους στρατηγικούς συνεργάτες, σε κάθε περίπτωση, με σίγουρη την προοπτική να παραμείνει μία δυναμική πηγή εσόδων». Όσον αφορά στην πορεία της εταιρείας, ο κ. Πατσαλίδης πρόσθεσε ότι «μέχρι το 2016 η Cyta Ελλάδος θα είναι, οικονομικά, πλήρως αυτόνομη, ενώ ο οργανισμός θα συνεχίσει μέχρι τότε να τη στηρίζει, ως βασική του επένδυση, έχοντας ο ίδιος αυτάρκεια σε πόρους και κανένα τραπεζικό δανεισμό».