Η DataScouting ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση της πλατφόρμας MediaScouting Broadcast στην Αυστραλία.

Η MediaConnect Australia Pty Ltd, μία από τις πλέον καθιερωμένες media intelligence εταιρείες στην Αυστραλία με πελάτες όπως οι Microsoft και McDonald, εμπιστεύτηκε την πλατφόρμα MediaScouting Broadcast της DataScouting για την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης παρακολούθησης τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Πέρα από την 24/7 καταγραφή και διαχείριση οπτικοακουστικών ροών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, η πλατφόρμα MediaScouting Broadcast καλύπτει επίσης ανάγκες αρχειοθέτησης, κατηγοριοποίησης (annotation, tagging, metadata), ανάκτησης και άμεσης προεπισκόπησης της πληροφορίας, δημιουργία αναφορών με γραφήματα, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τέλος διάθεσης σε πραγματικό χρόνο μέσα από μια ενιαία online πύλη. To MediaScouting Broadcast περιλαμβάνει τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας/ήχου και μηχανικής μάθησης όπως η ταυτοποίηση λογοτύπων και διαφημίσεων, αυτόματης μετατροπής του λόγου σε κείμενο και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.