Η DataScouting συμμετέχει στο έργο ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) στην Κύπρο.

Το συμβόλαιο για τη ψηφιοποίηση ακόμη 500.000 σελίδων του αρχείου εφημερίδων ηλικίας 140 ετών υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 6 Μαρτίου. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία S. Kaniklides (Cyprus) Ltd. Η DataScouting θα συνεργαστεί με την Kaniklides για την παροχή του λογισμικού αποδελτίωσης και τεκμηρίωσης της ψηφιακής συλλογής.

Η DataScouting θα αναλάβει επίσης την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας δημοσίευσης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου ΟΜΕΚΑ. Το αρχείο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αρχεία ελληνόφωνων, αγγλόφωνων και τουρκόφωνων εφημερίδων που εκδίδονται στην Κύπρο από το 1878. Το έργο της ψηφιοποίησης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες.

Η DataScouting έχει πραγματοποιήσει παρόμοια έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες όπως η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.