Την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης λύσης του iNODE Collaboration Suite στο Δήμο Βόλου υλοποίησε πρόσφατα η Dataways.

Πρόκειται για ένα έργο, που αφορά το σύνολο των χρηστών του Δήμου και πλαισιώνεται από εξελιγμένες υπηρεσίες email server, address book & calendar sharing, WebMail και email security, ενώ συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος business email τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική ηλεκτρονική επικοινωνία του Δήμου. H υλοποίηση έγινε σε συνεργασία με τον τεχνικό συνεργάτη της Dataways και μεταπωλητή του iNODE Collaboration Suite για τον Νομό Μαγνησίας, Κωνσταντίνο Ντόβα.