Η ΔΕΗ κατέθεσε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τον αποκλεισμό της από τη διαγωνιστική διαδικασία του Ultra Fast Broadband. Να σημειωθεί ότι στο διαγωνισμό έγιναν δεκτές οι προσφορές που κατατέθηκαν από τον ΟΤΕ και από την κοινοπραξία της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ μπήκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) «την τελευταία στιγμή», με αποτέλεσμα να λήξει η προθεσμία και να μην προλάβει να ολοκληρώσει την κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προσφορά της. Αντιθέτως, στην προσφυγή της η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η προσφορά της κατατέθηκε εντός των χρονικών ορίων και επομένως ήταν εμπρόθεσμη.

Υπενθυμίζεται ότι το Ultra-Fast Broadband (UFBB) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας.  Έχει προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), με τα 300 εκατ. ευρώ να προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση. Μετά την προσφυγή της ΔΕΗ παραμένει άγνωστο το πότε θα ανοίξουν, τελικά, οι οικονομικές προσφορές, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την ανακήρυξη των αναδόχων που θα αναλάβουν το έργο. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας, αφού αφορά δυνητικά 810.000 συνδέσεις-γραμμές, περίπου δηλαδή το 18% των συνολικών, προσφέροντας ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Μbps.